MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 

סטודנטים/ות יקרים/ות שלום,

ההרשמה למלגות לשנת תשפ"ג הסתיימה ביום 20.3.23.
תשובות לכל המבקשים נשלחו במייל ביום 18.6.23. אם לא התקבלה אצלכם במייל תשובה מאיתנו אנא בדקו את תיבת הספאם.
עדכונים יפורסמו כאן ובעמוד הפייסבוק שלנו.

להלן סוגי המלגות שתוענקנה בשנת תשפ"ג:

 • מלגת תואר ראשון:

  מיועדת לסטודנטים/ות לתואר ראשון בעלי זיקה לאיראן: עולים מאיראן או דור שני (לפחות אחד מההורים) או דור שלישי (לפחות אחד מהסבים/סבות) ליוצאי איראן.
  לתנאי מלגה זו ולנהלי הגשת בקשה עבורה לחצו כאן.
  שימו לב כי הגשת בקשות למלגה זו תתבצע השנה באמצעות טופס חיצוני, בדומה לשאר סוגי המלגות, ולא באמצעות האתר כבשנים קודמות.
 • מלגת תואר שני:

  מיועדת לסטודנטים/ות לתואר שני במסלול העיוני או המחקרי העוסקים בתחומי מחקר שונים ובעלי זיקה לאיראן: עולים מאיראן או דור שני (לפחות אחד מההורים) או דור שלישי (לפחות אחד מהסבים/סבות) ליוצאי איראן.
  לתנאי מלגה זו ולנהלי הגשת בקשה עבורה לחצו כאן.
 • מלגת תואר שלישי:

  מיועדת לסטודנטים/ות לתואר שלישי (דוקטורט), העוסקים בתחומי מחקר שונים ובעלי זיקה לאיראן: עולים מאיראן או דור שני (לפחות אחד מההורים) או דור שלישי (לפחות אחד מהסבים/סבות) ליוצאי איראן.
  לתנאי מלגה זו ולנהלי הגשת בקשה עבורה לחצו כאן.
 • מלגה מיוחדת:

  מיועדת לסטודנטים/ות יוצאי העדה האתיופית בלבד.
  לתנאי מלגה זו ולנהלי הגשת בקשה עבורה לחצו כאן.

המלגה למקצועות הבריאות לא נפתחה כקטגוריה נפרדת בשנת הלימודים תשפ"ג. סטודנטים וסטודנטיות הלומדים למקצועות אלו הוזמנו להגיש בקשה למלגה בהתאם לקטגוריה המתאימה למסלול לימודיהם כמפורט מעלה.

בברכת הצלחה,
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)

 • אם יש לכם שאלה אלינו, אנא עיינו קודם בעמוד השאלות הנפוצות שלנו.
 • עדכונים נוספים אודות פעילות הקרן ניתן למצוא גם בעמוד הפייסבוק שלנו.
 • לתשומת לבכם: ניתן להחזיר הלוואות עבר בכל עת באמצעות פנייה לנציגי הקרן באימייל כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת
 
 
 
CLICK HERE TO MAKE A DONATION