MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
שאלות נפוצות

1. קיבלתי מלגת קרן מכבים בשנה הקודמת, האם אוכל להגיש בקשה גם השנה?
בהחלט, אך שימו לב שיש להגיש בקשת מלגה חדשה, ולהעלות מסמכים מעודכנים לשנה זו.

2. האם ניתן לדעת מראש מה גובה המלגה שאקבל?
לא ניתן לדעת מראש מה גובה המלגה שתקבלו מכיוון שהיא תיקבע עם אישור הבקשה.

3. מדוע לא הצלחתי להיכנס לאתר ולמלא את שאלון הפרטים?
החל משנת תשפ"ג ההרשמה למלגות לתואר ראשון אינן מתבצעות דרך האתר כבשנים קודמות, אלא באמצעות טופס חיצוני, כמפורט בעמוד הראשי.

4. האם המלגות מיועדות גם להנדסאים?
לא. המלגה מיועדת לסטודנטים/ות הלומדים/ות בתואר ראשון, שני או שלישי בלבד במוסדות המוכרים על ידי המל״ג ואינה מתאימה להנדסאים.

5. איך אדע אם חסרים לי מסמכים לאחר שהגשתי את הבקשה?
לאחר הגשת הבקשה למלגה אנו עוברים על כל הטפסים ובמידת הצורך, ניידע אתכם/ן על הטפסים החסרים. שימו לב שתהליך יכול להתארך מעבר לתאריך 20.03.2022, ולכן על אחריותכם/ן לוודא ששלחתם/ן את כל הטפסים בזמן.

6. מהם הקריטריונים לקבלת מלגה?
ניתן לראות את פירוט סוגי המלגות בעמוד הראשי. תחת כל קטגוריה, יש קישור למסמך המפרט את תנאי הזכאות למלגה. שימו לב שאיננו יכולים להבטיח מראש שתמצאו זכאים למלגה.

7. אינני עובד/ת. האם עלי להגיש מסמכים על כך?
רק סטודנטים נשואים נדרשים להגיש אישור מעמד לא עובד של הסטודנט/ית.

8. הורי אינם עובדים. האם עליי להגיש מסמכים על כך?
כן. במידה ואחד/ת מההורים אינו עובד/ת, יש להציג על כך אישור מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומי. את האישור ניתן להנפיק באמצעות אתר האינטרנט של ביטוח לאומי בכתובת: http://www.btl.gov.il דרך הקישור לטפסים ואישורים.

9. הורי מקבלים קצבה מהמדינה. אילו מסמכים עליי להגיש?
החל משנת תשפ"ג, אין צורך להגיש קצבאות מביטוח לאומי.

10. הורי אינם תומכים בי כלכלית. אילו מסמכים עליי להגיש?
גם אם אינך נתמכ/ת כלכלית על ידי הוריך, יש להציג את תלושי השכר שלהם.
במידה ואינך נמצא/ת בקשר עם הוריך, תוכל/י להציג תצהיר על היעדר תמיכה כלכלית מעובד/ת סוציאלי/ת המטפל/ת במקום להציג את תלושי השכר שלהם.

11. מה עליי להציג במידה ואיני נמצא בקשר עם אחד מהורי?
במידה ואינך נמצא/ת בקשר עם הוריך, תוכל/י להציג תצהיר מעובד סוציאלי/ת המטפל/ת או תצהיר חתום ע"י נוטריון, במקום להציג תלושי שכר שלהם.

12. אני לומד/ת באוניברסיטה הפתוחה. האם גם אני זכאי/ת לקבלת מלגה מקרן מכבים?
כן, אך רק בתנאי שמספר השעות הסמסטריאליות לשנת הלימודים תשפ"ב הוא 20 שעות או יותר בתואר ראשון, ובתואר שני 15 ש"ס לשנת הלימודים תשפ"ג.

13. האם ניתן לשלוח את המסמכים הנדרשים בדואר?
לא ניתן לשלוח לנו מסמכים בדואר. שליחת מסמכים מתבצעת אך ורק דרך טופס שאלון חיצוני ושליחת המסמכים לכתובת המייל המתאימה לסוג המלגה.

14. כיצד ניתן להחזיר הלוואה שקיבלתי בעבר מהקרן?
על מנת להחזיר את ההלוואה יש ליצור עמנו קשר בטופס החזרת הלוואה. אנו נפקיד את שיק הביטחון שנתתם לנו במעמד קבלת ההלוואה בחודש שתבחרו, עד שנתיים מסיום לימודיכם/ן.

15. מתי אדע אם אני זכאי/ת למלגה?
התשובות תימסרנה במייל מספר חודשים לאחר תום ההרשמה למלגות.

16. מהו התאריך האחרון להגשת מלגה?
התאריך האחרון להגשת מלגה הוא ה-20.03.2023 לאחר תאריך זה, לא יתקבלו בקשות חדשות. לא ניתן יהיה להשלים מסמכים לאחר תאריך זה.

17. איך ומתי מקבלים את המלגה?
הפרטים ישלחו בהמשך לסטודנטים הזכאים למלגה עם מכתב הקבלה למלגה.

18. האם אני רשאי/ת להגיש בקשה למלגה אם איני סטודנט/ית?
מלגות קרן מכבים הינן מלגות ללימודים אקדמיים בלבד ולכן הן מיועדות לסטודנטים/ות בלבד.

19. במידה וקיבלתי מלגה בשנה שעברה, האם אוכל להגיש השנה בקשה באופן מקוצר?
לא. החל משנת תשפ"ג, לא ניתן להגיש בקשות באופן מקוצר. יש לשלוח את כל המסמכים הרלוונטיים כפי שמפורט בעמוד הראשי.