MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 
רישום וכניסה לאתר

במסגרת הרישום הראשוני לאתר התבקשתם לספק את מספר תעודת הזהות שלכם ואת כתובת האימייל שלכם, ולבחור סיסמה.

מערכת הרישום לאתר תשלח לכם הודעה במייל לאישור שם המשתמש והסיסמה. לא ניתן להשתמש במערכת ללא לחיצה על הקישור המופיע בגוף המייל.

שים לב - לעיתים ההודעה תופיע בדואר הספאם/זבל.

לאחר שתלחצו על הלינק תוכלו לגשת אל המערכת ולהתחיל למלא את שאלוני בקשת המלגה ולהעלות לאתר את המסמכים הנדרשים.

שימו לב שכתובת האימייל שסיפקתם לנו היא הכתובת שדרכה ניצור אתכם קשר במהלך החודשים הקרובים, ואנו ממליצים שתבדקו אותה מפעם לפעם במקרה שיעלה הצורך בכך.

הבהרה חשובה: הרישום הראשוני הוא ראשוני בלבד! וועדת המלגות תדון רק בבקשות מלגה של סטודנטים שמילאו את כל השאלונים האישיים והעלו לאתר את כל המסמכים הנדרשים.

בכל כניסה אל המערכת תידרשו למלא את מספר תעודת הזהות שלכם ואת הסיסמה שבחרתם.

בתום תקופת הרישום תיחסם האפשרות לבקש מלגה.