MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 סטודנטים
\יות יקרים\ות שלום רב,

קרן מכבים מודיעה כי ההרשמה למלגות נסגרה ב-08.02.2018, ולא ניתן להגיש יותר בקשות חדשות (למעט דוקטורנטים). יחד עם זאת, הוחלט לאפשר לסטודנטים שטרם סיימו למלא את כל השאלונים ולצרף את כל הקבצים, להשלים את בקשתם/ן עד ל-18.02.2018. לא תינתנה ארכות נוספות - אנא הזדרזו להשלים את בקשתכם/ן.

כפי שהודגש בעבר, לא תתאפשר בשום אופן השלמת פרטים לאחר שליח
ת הבקשה.

כמו-כן, ועדת המלגות תדון רק בבקשות מלאות. הועדה לא תדון בבקשות של סטודנטים אשר לא יגישו את כל הטפסים והאישורים המבוקשים. האחריות על מילוי השאלונים בצורה מלאה וצירוף כל המסמכים היא באחריות הסטודנטים/יות.

המלגות תוענקנה בטקס חגיגי שייערך בתאריך 08.04.2018. פרטים נוספים לגבי הטקס יימסרו ישירות לסטודנטים שתאושר להם מילגה והם יוזמנו לטקס לשם קבלת המילגה.

בהצלחה!

קרן מכבים ליוצאי איראן (ע"ר)


ראו עדכונים גם בעמוד הפייסבוק שלנו.


לתשומת לבכם

ניתן להחזיר הלוואות עבר בכל עת באמצעות פנייה לנציגי הקרן במייל: כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת

 
 
 
CLICK HERE TO MAKE A DONATION