MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
טלפון 052-7807927
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 

האתר פתוח לרישום

ההרשמה למלגות תשע"ז נפתחה ב-22.01.17.
המועד האחרון לרישום באתר הוא ה-31.03.17.
המועד האחרון למילוי שאלונים הוא ה-06.04.17.
המועד האחרון להעלאת מסמכים הוא ה-20.04.17.

ראו עדכונים גם בעמוד הפייסבוק שלנו.

חשוב

מערכת הרישום באתר זה מיועדת להגשת בקשה למלגה עבור תואר ראשון ותואר ושני (ללא מסלול תזה) בלבד. בבחינת הבקשות תינתן עדיפות על בסיס מצב סוציו-אקונומי.

הגשת בקשה ליתר המלגות שמציעה הקרן: הצטיינות, תארים מתקדמים (תואר שני כולל תזה ודוקטורנטים) ומיוחדות (יוצאי העדה האתיופית בלבד) תתבצע באמצעות טפסים ייעודיים. פרטים נוספים ראו
כאן.

לתשומת לבכם

הקרן מוחקת מדי שנה את כל רישומי המערכת בכדי לשמור על פרטיותכם, לכן יש לבצע בכל שנה רישום מחדש.

ניתן להחזיר הלוואות עבר בכל עת באמצעות פנייה לנציגי הקרן במייל: כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת
 
 
 
CLICK HERE TO MAKE A DONATION