MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 סטודנטים
/יות יקרים/ות שלום רב,

ההרשמה לקבלת מלגה לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה בתאריך 17.12.2018. ההרשמה תיסגר, לאחר ארכה שניתנה, בתאריך 20.3.2019. בקשות שתוגשנה לאחר מועד זה תידחנה.

פרטים נוספים לגבי סוגי המלגות והקריטריונים ניתן למצוא בעמוד סוגי מלגות.

טקס הענקת המלגות יתקיים בתאריך 30.6.2019.

בברכה,

קרן מכבים ליוצאי איראן (ע"ר)


ראו עדכונים גם בעמוד הפייסבוק שלנו.


לתשומת לבכם

ניתן להחזיר הלוואות עבר בכל עת באמצעות פנייה לנציגי הקרן במייל: כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת

 
 
 
CLICK HERE TO MAKE A DONATION