MACCABIM FOUNDATION
 
 
 
קרן מכבים של יוצאי איראן (ע"ר)
  קרן מכבים של יוצאי איראן
ת.ד. 39028 תל-אביב, מיקוד 61390
info@maccabim.org
 
 
 
 
 
 סטודנטים
/יות יקרים/ות שלום רב,

ההרשמה לקבלת מלגה לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה בתאריך 17.12.2018 ונסגרה, לאחר ארכה שניתנה, בתאריך 20.3.2019. עם זאת, הוחלט, לפנים משורת הדין, לאפשר ארכה קצרה נוספת לשם השלמת הבקשה ושליחתה, וזאת אך ורק לסטודנטים שכבר נרשמו לאתר במסגרת התקופה הנ"ל. על סטודנטים כאמור המעוניינים במלגה להשלים את בקשתם בהקדם.

מידע על המלגות שהוצעו בשנת תשע"ט, והקריטריונים להן, ניתן למצוא בעמוד סוגי מלגות.

טקס הענקת המלגות יתקיים בתאריך 30.6.2019.

בברכה,

קרן מכבים ליוצאי איראן (ע"ר)


ראו עדכונים גם בעמוד הפייסבוק שלנו.


לתשומת לבכם

ניתן להחזיר הלוואות עבר בכל עת באמצעות פנייה לנציגי הקרן במייל: כתובת דואר אלקטרוני זאת מוגנת מפני spambots. יש להפעיל JavaScript על מנת לראות את הכתובת

 
 
 
CLICK HERE TO MAKE A DONATION